Про нас

Громадський рух споживачів в Україні становить важливу
складову у формуванні та розвитку громадянського суспільства
в Україні, адже споживча громада є найбільш широкою в нашій країні, як і в будь-якій іншій країні світу.

Голос споживача має лунати впевнено, звертаючи увагу
суспільства на потреби, якість, безпеку та культуру споживання і впливаючи на прийняття важливих рішень влади та бізнесу з урахуванням інтересів споживачів.

Створення Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» ініційовано багатьма лідерами та активістами споживчих
організацій, що у період 2006-2010 років об’єдналися навколо спільного проєкту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН в Україні «Спільнота споживачів та громадські об`єднання». Споживачі мають тримати руку на пульсі подій і підтримувати
його у належному стані своєю активною громадянською
позицією, - такого підходу дотримуються всі члени ВФС «ПУЛЬС».

Наша мета і завдання

Метою ВФС «ПУЛЬС» є поєднання зусиль споживчих об’єднань з різних регіонів України для ефективного захисту законних прав споживачів, вдосконалення чинного законодавства в цій сфері, просування інтересів споживчої спільноти, рівного доступу всіх споживачів до якісних
та безпечних товарів, робіт і послуг, включаючи жителів віддалених селищ і містечок, людей з обмеженими фізичними можливостями для задоволення їх споживчих потреб і підвищення
рівня стандартів споживання.

Коло завдань широке та орієнтується на виклики часу, але завжди в пріоритеті маємо сприяти розвитку:

  • інформаційного поля для споживачів,
  • систематичної споживчої освіти дітей і молоді,
  • правової просвіти широкого кола громадян,
  • поширенню практики ефективного відстоювання споживачами своїх законних прав,
  • створенню соціальної реклами в інтересах споживачів,
  • зміцненню потенціалу громадських об’єднань споживачів та їхнього партнерства з консумерськими організаціями Європейського Союзу й світу.

Кращий зарубіжний досвід

Діяльність незалежних організацій споживачів (неурядових організацій, НУО) поширена в
усьому світі, а в більшості країн з розвиненою економікою активно підтримується урядами, які вбачають для себе важливим делегувати частину соціальних функцій саме громадським об’єднанням, при цьому надаючи їм організаційну і певну фінансову допомогу, а часом і замовлення на виконання актуальних і важливих програм. Завдяки такій позиції держава отримує результати багатьох суспільно значущих програм в інтересах всієї споживчої
громади. Увага та підтримка державою споживчого руху сприяє зростанню впевненості споживачів у їхній захищеності на вітчизняному ринку товарів і послуг, у постійній увазі
численних спеціалістів до сфери споживання.

З історії споживчого руху в Україні

Об’єднання споживачів з’явилися в Україні наприкінці 80-х років ХХ століття у відповідь на виклик часу. Україна стала першою серед республік СРСР, прийнявши в 1991 році Закон «Про захист прав споживачів», який за дослідженнями європейських експертів 1998 року було визнано одним з найкращих у порівнянні з подібними законами багатьох країн світу. «Держава підтримує діяльність об’єднань споживачів» - проголошено в Законі. «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів», - визначено в Конституції України.

На початку другого десятиріччя ХХІ століття споживачі в Україні мають зміцнювати свої ряди, діяти свідомо, впливати на вдосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів, у першу чергу Закону України «Про захист прав споживачів». Сила ЗАКОНУ понад усе!

Виклики часу

В умовах глобалізації експерти відмічають тенденцію до зростання ролі в суспільстві  незалежних споживчих організацій. Україна не залишилася осторонь світових процесів. Не зважаючи на обмеження ресурсів, громадські активісти усвідомлюють свою значимість у покращенні життя споживачів.

Громадський рух споживачів потребує консолідації, активного залучення молоді, що здатно підсилити позиції споживача на ринку, додати енергії та сучасного бачення представників нових поколінь для вирішення численних консумерських проблем.

Значну увагу потрібно спрямувати на споживачів сільської місцевості, які відчувають нестачу інформації, рекомендацій і консультацій спеціалістів. Люди з фізичними вадами здоров’я також заслуговують на особливу увагу захисників споживчих прав, оскільки окрім загальновідомих потреб споживачі цієї категорії мають ще й специфічні потреби.

Дитяча аудиторія – це також сьогоднішні споживачі, які прагнуть  якісного й різноманітного споживання і не бажають бути ошуканими. Разом з тим, діти потребують певних знань відповідно до їхнього віку, зокрема, стосовно відношення до реклами, балансуванням між зааитами та можливостями тощо.  Інтернет ресурси ВФС «ПУЛЬС» потрібні та важливі для реалізації зворотного зв’язку зі споживачами та всіма представниками влади і бізнесу, що зацікавлені дослухатися до думки споживача. Баланс інтересів між усіма сторонами є запорукою досягнення сучасних стандартів споживання, забезпечення сталого розвитку

Членство та представництво
ВФС «ПУЛЬС»

Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» є членом та представником споживчої спільноти України у складі Міжнародної організації союзів споживачів Consumers International (СІ).

Організації-члени ВФС «ПУЛЬС» пишаються членством Федерації у впливових громадських платформах:

  • у складі організацій Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС ((УС ПГС));
  • Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП та УНП);
  • Громадської коаліції «Реанімаційний пакет реформ» (коаліція РПР);
  • Експертної ради з соціальних та економічних прав при представникові Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Право представляти ці та інші поважні організації ми вибороли своєю багаторічною діяльністю в інтересах споживачів та у партнерстві з багатьма організаціями громадянського суспільства  України, країн ЄС та інших країн світу, представниками доброчесного бізнесу, органів влади, науки, освіти.